MUDr. Jan Nosek spolupracuje s naší ordinací v ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, není naším kmenovým zaměstnancem.

Ordinační hodiny má každý čtvrtek 10 – 14 hod. Pacient musí být předem objednán.

Zaměstnání:

  • od 8/2010 lékař ortopedicko – traumatologické oddělení Klaudiánova Nemocnice

Praxe:

  • 09.12.2016 –  získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru Ortopedie
  • 2/2017 –  licence k výkonu soukromé praxe v oboru Ortopedie

Ostatní odbornosti:

  • 8/2005 Kurz rekondiční a regenerační masáže
  • 4/2016  AO kurz Seč – Principles of Operative Fractures Treatment
  • 10/2016 Ortopedická klinika LF 1. UK a IPVZ Nemocnice Na Bulovce , Praha – kurz sonografie v ortopedii
  • 10/2016 Kurz základních traumatologických techik Pavilon B.Braun Dialog, Praha
  • Aktivní účast na sympoziích Společnosti všeobecného lékařství /Doporučené postupy v praxi – ortopedie/
  • 9/2010 – 4/2016  Lékař klubu  HC Benátky nad Jizerou
  • od 6/2016 Lékař klubu FK Mladá Boleslav